Algemene voorwaarden


De algemene voorwaarden zijn heel eenvoudig:

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven wordt de echtheid van het aangeboden werk volledig gegarandeerd. Dit houdt in dat u gedurende één jaar na aanschaf een  "niet echt - geld terug" garantie hebt. Het werk moet uiteraard wel in dezelfde goede staat verkeren als  ten tijde van uw aanschaf en de verklaring dat het werk vals is moet ook niet van de "melkboer om de hoek" zijn,  maar dat spreekt, lijkt ons, vanzelf. Als bijvoorbeeld het "HB-M vh Herman Brood Museum " verklaart dat een werk vals is dan schaamt kunsthandel Deckers zich diep en krijgt u direct uw aankoopprijs terug.

Bij werken met een aanschafwaarde van tenminste 100 euro ontvangt u op verzoek een certificaat van echtheid. Bij uitzondering wordt ook een certificaat afgegeven als de aanschafwaarde minder bedraagt.

Al onze goederen worden indien verzending per post mogelijk is, stevig verpakt in daarvoor bestemde verpakking, per verzekerde en/of aangetekende post geleverd uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de betaling. Overigens wordt altijd getracht nog dezelfde dag of de dag na ontvangst van het verschuldigde bedrag te verzenden.

Verzending per aangetekende en/of verzekerde post bedraagt per (totale) bestelling euro 10,00 voor de BeNeLux en Duitsland. Bestellingen uit andere landen worden verstuurd voor de  werkelijke verzend- en verpakkingskosten.  

Let op: als u denkt dat de verpakking zo erg is beschadigd dat ook de inhoud beschadigd kan zijn, moet u de postbode daarvan aantekening laten maken en het pakket weigeren in ontvangst te nemen. Alternatief kan zijn het pakket in bijzijn van de postbode open te maken. In verband met de bewijslast het pakket ieder geval niet zonder meer accepteren!

Kunsthandel Deckers houdt zich - vanzelfsprekend - aan de wettelijke voorwaarden. Zo staat er in de wet dat u veertien werkdagen bedenktijd krijgt als u een product op afstand koopt. U kunt het product dan thuis bekijken en bedenken of het product echt wel is wat u wilt hebben. Wilt u het product toch niet hebben? Dan kunt u uw geld terugkrijgen als u binnen de bedenktijd aangeeft dat u het product niet wilt hebben (zie "wat doen bij retourneren/annuleren") en vervolgens binnen veertien dagen het product terugstuurt. Deze bedenktijd heet ook wel zichttermijn. Alleen uw verzendkosten om het product terug te sturen worden niet vergoed, die blijven voor uw rekening. In onderling overleg kan van deze voorwaarden - in uw voordeel - worden afgeweken of kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt. Deze afspraken dienen schriftelijk - bijvoorbeeld per e-mail - te worden vastgelegd.

Voor bedrijven geldt: op uw bestelling is de margeregeling (bijzondere regeling - kunstvoorwerpen) van toepassing.

Tot slot, kunsthandel Deckers heeft liever geen klachten, maar als er klachten zijn, dan moeten die worden opgelost. Als u niet tevreden bent, laat het even weten dan wordt getracht tot een oplossing te komen.


Klachten? Blijf niet kwaad weg, maar kom boos terug!